Nulové emise, žádné znečištění vzduchu a šetrnost k životnímu prostředí. To může být často uváděno mezi hlavními výhodami elektromobilů. Je to ale pravda? Jsou opravdu elektrické automobily tak ekologické, jak nám výrobci tvrdí?

Jsou elektromobily šetrné k životnímu prostředí?

Spousta lidí si v hlavě utvoří jednoduchou představu, kdy auto poháněné elektrickou energií neprodukuje do vzduchu výfukové plyny a je tedy na rozdíl od automobilů se spalovacími motory 100% ekologické. Taková představa je ale velmi krátkozraká, protože je potřeba se podívat na celý proces. Dopad na životní prostředí totiž určitě nejen jízda s vozidlem, ale i jeho výroba, likvidace, těžba materiálu pro výrobu i získávání elektrické energie.

A právě v celkovém součtu nežádoucích prvků a dopadu na životní prostředí na tom elektromobily nemusí být tak dobře, jak by si spousta lidí myslela. Může se dokonce stát, že vozidla na elektrickou energii zatěžují přírodu více než zaběhlé spalovací motory. Záleží to ovšem velkou mírou na tom, kde automobil jezdí a čerpá energii.

Výroba elektromobilů ekologická rozhodně není

Začíná to hned v začátcích, kdy automobil s pohonem na elektrickou energii vzniká. Při výrobě elektromobilu je vyprodukováno až o 50 % více CO2 než v případě auta se spalovacím motorem. Elektromobily obsahují znatelně více vzácných prvků, o což se postaraly hlavně baterie. Právě ty jou příčinou, proč celkový proces výroby vyprodukuje více CO2. Názorně to ukazuje následující tabulka.

název vozidla  Mercedes A 170  Škoda Octavia 1.9 TDI  Nissan Leaf
produkce CO2 během výroby v kg 6200 6725 7625
produkce CO2 během výroby baterie v kg  – 6006
celková produkce během výroby v kg  6200 6725 13636

Tab. 1. Zdroj: http://www.lukaskonecny.cz/wp-content/uploads/2015/11/Vliv_elektromobilu.pdf

Pro přírodu není zdaleka prospěšná například těžba Lithia, na druhou stranu – podobně je na tom i těžba fosilních paliv a jejich dopadů na životní prostředí. Obecně je ale pravdou, že výroba automobilů s pohonem elektrické energie je zatím pro přírodu více škodlivá než u „běžných automobilů“.

U elektromobilů je prozatím složitější výroba baterií, kvůli které celková výroba aut na elektrický pohon spotřebovává více CO2 než u „běžných aut“.

Nulové emise při provozu automobilu jsou bohužel mýtus

Jak už na počátku našeho článku zaznělo – elektromobil nevypouští do atmosféry výfukové plyny, a proto je v tomto ohledu mnohem šetrnější než běžné automobily. Problémem ovšem je, že se škodlivé plyny do atmosféry dostávají při výrobě elektrické energie, kterou elektromobily spotřebovávají. (tzv. nepřímé emise). A zde jsou rozdíly markantní podle toho, na jakou energii automobil jezdí. Pokud jde o energie získanou z obnovitelných zdrojů, jsou samozřejmě dopady na přírodu razantně menší než provoz vozidla v místě, kde všechna energie pochází z elektráren na fosilní paliva.

Co s bateriemi po ukončení jejich životnosti? Problém, který se bude muset vyřešit

Častým argumentem proti elektromobilům jsou i samotné baterie, které je obtížné likvidovat. V první řadě je možné baterie recyklovat a využít pro shromažďování elektrické energie i po jejich odstavení z automobilů. I tak ale baterie jednou dojde do stavu, kdy ji nelze využít pro její účel. Tento problém ale zatím není tak aktuální, neboť životnost baterií se pohybuje okolo 10 let a v současné době elektromobily zažívají rozmach. Problém s likvidací baterií bude tedy nejvíce aktuální až za několik let.

Jak elektromobily zatěžují přírodu? Záleží na tom, kde jezdí

Na otázku, zda jsou elektromobily 100% ekologické, jsme si již odpověděli. Nejsou. Jak je to ale ve srovnání s automobily se spalovacími motory? V drtivé většině případů jsou elektromobily ekologičtější než běžné automobily, je to ale závislé i na použité energii. Pokud budete provozovat elektromobil v oblastech, kde je elektrická energie vyráběna pomocí obnovitelných zdrojů, zátěž pro přírodu bude razantně nižší než v případě spalovacích motorů. V extrémních případech, tedy v zemích, kde je energie vyráběna především pomocí fosilních paliv, se může ovšem situace obrátit. Na druhou stranu se ve většině průzkumů nepočítá s faktem, že i těžba ropy, její zpracování a následné produkce vypouští do atmosféry obrovské množství CO2.

Provoz elektromobilů je ekologičtější než u aut se spalovacími motory. Rozdíly se mohou zvětšovat či snižovat podle použité energie.

Jak je to v České republice? Díky tomu, že je energie v tuzemsku získávána nejen z fosilních paliv, ale i z jaderného štěpení nebo obnovitelných zdrojů, vycházejí elektromobily poměrně dobře. Budeme-li vycházet ze stejných dat jako v případe tabulky 1, průměrně spotřebovává elektromobil Nissan Leaf přibližně o 40 gramů na kilometr méně CO2. Snadno lze tedy spočítat, že Nissan Leaf zhruba po 177 000 kilometrech provozu dorazí do bodu, kdy je součet emisí při výrobě a provozu srovnatelný s vozem Škoda Octavia. Pak už bude provoz elektromobilu každým kilometrem ekologičtější.

Údaje jsou opravdu pouze orientační a ve skutečnosti by hovořily ještě lépe ve prospěch elektromobilů. Nikde totiž není do výpočtu zahrnut fakt, že i při těžbě, výrobě a produkci ropy vznikají emise CO2.

název vozidla  Mercedes A 170  Škoda Octavia 1.9 TDI  Nissan Leaf
přímé emise CO2 [g/km] 154 142
nepřímé emise CO2 [g/km]  – 103
po ujetí 200 000 [CO2 kg] 30 800 28 400 20 600

Tab. 2. Emise po ujetí 200 000 km. Zdroj: http://www.lukaskonecny.cz/wp-content/uploads/2015/11/Vliv_elektromobilu.pdf

Problém není v elektromobilech, ale v energetickém průmyslu

Tato skutečnost poukazuje na jiný smutný fakt, kterým je výroba elektrické energie. Většina elektrické energie po celém světě je získávána přeměnou fosilních paliv, což je proces, při kterém je do atmosféry uvolňováno obrovské množství CO2. Především kvůli tomu se zdají mnohdy elektromobily méně ekologické, než bychom čekali. Není to však jejich zásluhou. Pokud by totiž většina energie byla získávána z obnovitelných zdrojů, ušetřena by byla příroda nejen při samotné výrobě energie, ale logicky i při provozu elektromobilů.

Elektromobily jsou správnou cestou k tomu, aby provoz vozidel zatěžoval přírodu co nejméně. Vyřešit se však musí problém se samotnou výrobou elektrické energie, který v současné době produkuje velké množství škodlivin pro naši přírodu. Teprve potom začne mít provoz elektromobilů největší smysl. Pomyslné klacky pod nohy hází výrobcům elektromobilů i společnosti, které na fosilních palivech těží nejvíce. Ne všechny studie jsou založené na pravdě a záměrně poškozují elektromobily, aby se nástup elektrické energie v automobilech co nejvíce oddálil.

Než se vyřeší „ekologičtější“ výroba elektrické energie, může přijít jiné palivo pro automobily